:: den skræddersyede løsning

 • Briefing & kortlægning af behov
  Målsætning og idé diskuteres ud fra behov og markedsføringsplan.
  Vi taler om ønsker, muligheder og begrænsninger i forhold til opgaven. Vi gennemgår det praktiske vdr tidshorisonter, prisniveau m.m.

 • Idéudvikling & skitsering af design
  by pernille granath udvikler idéer og præsenterer oplægget i skitseform, så du bliver involveret så tidligt i designfasen som muligt.

 • Detail
  by pernille granath viderebearbejder det designoplæg, vi sammen er nået frem til, så det får en større detaljering og en mere færdig opsætning.

 • Produktion
  Efter endelig godkendelse af materialet, sætter by pernille granath produktionen i gang. Hvis opgaven inkluderer webdesign, testes dette i forhold til browsertyper på PC og Mac platforme.

 • Præsentation & levering
  by pernille granath leverer designmaterialet. Enten som trykklare grafikfiler på CD eller ved upload på internettet.
by pernille granath: grafisk design, visuel identitet, web design, illustration og lyd design - grafisk element