Invitation til mini-symposium for Molekylær Biologien ved Århus Universitet.

Konference indbydelse 2008, 21x21 cm